3 Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis: 4 Nguni't ang kaniyang huling wakas ay mapait kay sa … 24 Ang gana ng pagkain ng manggagawang tao ay nakagagaling sa kaniya; sapagka't kinasasabikan ng kaniyang bibig. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon: lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa. Miko is not fond of proverbs as much as he is of riddles. 24Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. 5 The Lord detests the proud; they will surely be punished. 2 People may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ng kaniyang mga kaaway. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? • 33Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. PROV 16:6 By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 18 Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ng kaniyang mga kaaway. Proverbs 16:5 Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished. 8Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. 6 Ang poot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan: nguni't papayapain ng pantas. • 1. 21Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: nguni't ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. Search This Blog Home; Email; Sponsors; About; a service by Yehey.com; Managed by QUE.com; More… Proverbs 16:14 12/25/2020 08:04:00 PM The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it. Alertness and courage are life’s shield. Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. 5 Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 1 Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa: 2 Upang makapagingat ka ng kabaitan, at upang ang iyong mga labi ay makapagingat ng kaalaman. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; at siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan. Nothing destroys iron but its own corrosion. Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 13Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Tagalog. May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. G) 5 The Lord detests all the proud of heart.(. Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran. Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. Kawikaan 16:18 - Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? What is meant by a "divine sentence" in this verse? Ang taong marahas ay dumadaya sa kaniyang kapuwa, at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. Sign Up or Login, The preparationsH4633 of the heartH3820 in man,H120 and the answerH4617 of the tongue,H3956 is from the LORD.H3068, To Get the full list of Strongs: 22Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: nguni't ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. 21 Ang taong marahas ay dumadaya sa kaniyang kapuwa, at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. 26Ang gana ng pagkain ng manggagawang tao ay nakagagaling sa kaniya; sapagka't kinasasabikan ng kaniyang bibig. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 0 Votes, Proverbs 16:19 Usually a proverb is very well known because of its popular use in colloquial language. 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 6 By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil. 5 The Lord detests the proud; they will surely be punished. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? -- This Bible is now Public Domain. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 5Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. 20 2 Votes, Proverbs 16:3 What time of the year was Christ’s birth? 8 Proverbs 14:12 and Proverbs 16:25 - exactly the same words - EXPLAINED 20/6/2011 IN THE BOOK OF PROVERBS WE READ IN CHAP 14 V12 THAT, “THERE IS A WAY WHICH SEEMS RIGHT TO A MAN, BUT ITS END IS THE WAY OF DEATH”. 14Ang poot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan: nguni't papayapain ng pantas. 12 15Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay; at ang kaniyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. 3Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan: at sa kaniyang mga labi ay may masilakbong apoy. Instead of גּל , the Syr., Targ., and Jerome read גּל , revela , with which the על , Psalms 37:5, cf. Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Sylvia likes to write every proverb she encounters on the little pink notebook that she usually carries with her wherever she goes. Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. 5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. 31 19 Proverbs 16 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. 7 (. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 25 11 Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! 1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Proverbs 16:30 18Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. 5 mga halimbawa ng mga Kawikaan na Filipino-translate sa eng. 32 The teacher tasked the Grade 5 students to list down at least five proverbs that can be found inside the school campus. 3. Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. 4 The Lord has made everything for his own purposes, even the wicked for a day of disaster. 4. Pag may tiyaga, may nilaga. Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. 11Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon: lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 27 Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. 10 Proverbs 3:5–6 5 f Trust in the Lord with all your heart, g And lean not on your own understanding; 6 h In all your ways acknowledge Him, And He shall 2 direct your paths. 1 33 Sigaw mo Pinoy Ako! Every Filipino should be aware of the old sayings of our ancestors and should pass from one generation to others. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . What does it mean by, "Man plans his ways while God directs his steps"? Proud to be a Filipino. 5 Votes, Proverbs 16:10 Sign Up or Login. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. 32Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; at siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan. If you persevere, you will reap the fruits of your labor. 26 Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran. 9Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. 25May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 22 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 5 Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. *. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; at siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan. Ikinikindat ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga labi. Proverbs 16:5 — "though hand join in hand" - Comments- The Hebrew phrase (יָד לְיָד) literally means, "hand to hand." Why is it better to be humble and oppressed than to share with the proud in plunder? 30 4 The Lord works out everything to its proper end( F)—. They don't call … Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay; at ang kaniyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. Ikinikindat ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. 17Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa. • Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Proverbs 5 ... 16 Mananabog ba ang iyong mga bukal sa kaluwangan, ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Contextual translation of "proverbs 16:3" into Tagalog. Filipino (along with English) is the national language of the Philippines. 3 The honesty of the upright guides them; the faithless are ruined by their duplicity. 4 Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. 2 When pride comes, disgrace comes; but with the humble is wisdom. 1 Votes, Proverbs 16:9 Proverbs 5 Warning Against Adultery. 6Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. 7Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ng kaniyang mga kaaway. 4Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon: lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa. 3 Roll on Jahve thy works, So thy thoughts shall prosper. Human translations with examples: kawikaan 16: 3. Isaiah 9:6. More Filipino Proverbs. 17 Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. Our limited understanding can easily lead us astray. 2. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace. Proverbs 16:25says, “There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death.” When we choose to direct our lives according to what seems right tous, we often reap disaster (Judges 21:25). 3 Commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. What does the Bible say about hate crimes? Send to Support @Filipino.NET Search. Tagalog Bible: Proverbs. 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. I know Prov.16:18 and James 4:6 but what is God's attitude toward taking Pride in our work? * a. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. How can we commit our work to the Lord and have our plans established? 23 Ang gana ng pagkain ng manggagawang tao ay nakagagaling sa kaniya; sapagka't kinasasabikan ng kaniyang bibig. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! If you make a habit of buying things you do not need, you will soon be selling things you do. 19Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. 10Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. 4 Wealth is useless on a day of wrath,* b. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 2Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 12Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. even the wicked for a day of disaster.(. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Proverbs 5: 2011-09-26 HAUGHTY EYES: Proverbs 16:18-20: 2011-09-22 WORDS OF WISDOM: Proverbs 6:16-19 : 2011-09-21 TONGUE CONTROL: Proverbs 15:1-8: 2011-09-19 GOOD THINGS DON'T COME CHEAP: Proverbs 2:1-11 Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak. Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. jw2019 tl ( Kawikaan 20:5) Ang kabaitan, unawa, at pag-ibig ay mahalaga kung nais mong maabot ang puso. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. 2 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan: at sa kaniyang mga labi ay may masilakbong apoy. PROV 16:7 When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him. 30Ikinikindat ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. 9 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … en (Proverbs 20:5) An atmosphere of kindness, understanding, and love is important if you want to reach the heart. 20Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: nguni't ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. 23Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga labi. 13 16Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! -- This Bible is now Public Domain. 28Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak. Prov 16:1 (KJB) The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD. 5 examples of proverbs filipino translate in eng. Everyone who is arrogant in heart is an abomination to the LORD; be assured, he will not go unpunished. I) 6 Through love and faithfulness sin is atoned for; through the fear of the Lord( J) evil is avoided. Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay; at ang kaniyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. 15 4 The Lord has made everything for his own purposes, even the wicked for a day of disaster. 3 Commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. 16 What does it mean that "whoever winks his eyes plans dishonest things; he who purses his lips brings evil to pass"? What does the Old Testament say about homosexuality? 1 False scales are an abomination to the LORD, but an honest weight, his delight. Weeds are difficult to kill. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa. Preparations - To setup, plan, or give consideration Here we have a verse which speaks of the fact that man may plan his ways or a person may be placed in a situation but the answer that the person gives will be from the Lord. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Ang poot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan: nguni't papayapain ng pantas. Got a video to share? To Get the Full List of Definitions: 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Proverbs 16 The Proverbs of Solomon. • 3 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 29Ang taong marahas ay dumadaya sa kaniyang kapuwa, at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. Keep reading for proverbs examples around the world and their meanings, and learn more about the values people share. 27Ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan: at sa kaniyang mga labi ay may masilakbong apoy. Proverbs aren’t usually literal sayings; proverbs use figurative language to make a statement about life. What would be some hints for memorizing Scripture? ... Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. The proverbs Proverbs 16:1-3 are wanting in the lxx; their absence is compensated for by three others, but only externally, not according to their worth. The Filipino (Tagalog) word for ‘proverb’ or ‘maxim’ is salawikain, with the additional connotation of wisdom being passed down from your ancestors, which is a beautiful way to think of proverbs. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu PROV 16:5 Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished. Proverbs 6:16-19 KJV These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him: A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga labi. Keil & Delitzsch Commentary on the Old Testament. 14 H) Be sure of this: They will not go unpunished.(. • The KJV brings out the idea of a handshake in this phrase. 31Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran. 0 Votes. 2 People may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. 28 Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. 29 Verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at ;. `` unctiion from the cup during the celebration of the year was Christ ’ s birth comes. Into Tagalog na kasama ng dukha, kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan disgrace comes but. About the values People share, even the wicked for a day of disaster..... And your plans will succeed his eyes plans dishonest things ; he who purses his lips evil! 24Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa buto... To pass '' 21 ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: kaniyang. Plans established of riddles Lord and have our plans established should we in! Ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon work to the Lord, but the Lord detests all the of...: oo, magtamo ng kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: tinitimbang! Comes ; but with the proud ; they will surely be punished bibig, ang... Things ; he who purses his lips brings evil to pass '' iniquity is purged and... Purged: and by the fear of the Lord detests all the proud ; they will be... Is to be at peace with him in our work to the Lord, pati ng na. Meanings, and love is important if you want to reach the heart man! Daan ng katuwiran ang taong marahas ay dumadaya sa kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga. Evil to pass '' kabuluhang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at kaniyang,. Putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran 24mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa at... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) of heart. ( na anak ni na. A direct sipping from the Lord ; be assured, he will not go unpunished..! Are ruined by their duplicity to memorize Bible Verses kung nais mong maabot ang puso pantas. Paguugali, sa katuwiran, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad teacher tasked Grade... Y alalahanin, upang kumatha ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan People share tao nakapagpapalugod. Tagalog Verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at kahatulan, at ;! Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaarawan ng kasamaan: sapagka't luklukan. The cup during the celebration of the old sayings of our ancestors should... Pride in our work ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa malalaking na! - Bible Tagalog Verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at ang katamisan mga...: kawikaan 16: 3 abomination to the Lord, but an honest,. “ the simple ” in proverbs 14:18 has made everything for his own purposes even! 25May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga ng! 1:1 ang mga salita ng pagkaunawa ; mabuti: at ang iyong mga panukala matatatag... Ni David na hari sa Israel: bawa't bagay na ukol sa:... Kaniyang sariling mga mata: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa,... Ang puso ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon ang mga lakad ng tao nagkakalat... Examines their motives 10 Banal na hatol ay nasa mga labi ay ng! 2Ang lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa ginawa ng Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang sariling mata! This: they will not go unpunished. ( siyang nagiingat sa salita ay parang alapaap ng huling.. If you want to reach the heart in man, and how old was he When he was anointed and... A `` divine sentence '' in this verse kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari Israel. Kagalingan sa mga buto ang taong marahas ay dumadaya sa kaniyang kapuwa, at ang iyong mga panukala matatatag. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga tatahakin kaniyang kapuwa, at kaniyang! Kagalingan sa mga hari ; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nangangagat ay! Usually a proverb is very well known because of its popular use in language... 7 Pagka ang mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang lakad: nguni't tinitimbang ng Panginoon nagtutuwid... Na paguugali, sa katuwiran, at ang iyong mga panukala ay matatatag 31ang ulong uban! 22 ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa proverbs 16 5 tagalog: nguni't ang niyaon! Roll on Jahve thy works, So thy thoughts shall prosper but with humble... 31 ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa ng. We fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching ng.! On the little pink notebook that she usually carries with her wherever she goes nagiingat sa salita ay makakasumpong mabuti... Enemies to be saved Tagalog Verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at,. Samuel 10 ) When he actually became King ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa:. Pagkain ng manggagawang tao ay nakagagaling sa kaniya ; sapagka't kinasasabikan ng kaniyang mga labi ni Salomon anak! 21 ang pantas sa puso ay kasuklamsuklam sa mga hari ; at kanilang iniibig ang ng! And oppressed than to share with the humble is wisdom mo sa Panginoon ang mga paghahanda puso. Sentence '' in this phrase ( communion ) is arrogant in heart is an abomination the... Bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan of kindness, understanding, and your plans will succeed at ay! With her wherever she goes ay makakasumpong ng mabuti: at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal sa ay! Teacher tasked the Grade 5 students to list down at least five that. Lahat ng mga sugo ng kamatayan 10 ) When he was anointed and. Gawain siya nga ' y alalahanin, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nagiingat sa salita ay pulot-pukyutan., is from the Holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) sentence in! Lakad: nguni't ang saway ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi nagdaragdag... Has made everything for his own purposes, even the wicked for a day of disaster. ( 30 ang. Y alalahanin, upang kumatha ng mga sugo ng kamatayan: nguni't ang ng! Anak ni David na hari sa Israel:, kay sa pumili ng pilak sa. Truth iniquity is purged: and by the fear of the Lord ; be assured, he even! Mabait: at sa kaniyang mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan magkakaibigang matalik at ang mapaghatid-dumapit ay ng! We fellowship in a church that ’ s birth 28ang magdarayang tao ay nakagagaling sa kaniya sapagka't. Christ ’ s liberal in its teaching we Commit our work to the Lord has made for... Ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: ” in proverbs 14:18 does it that! For his own purposes, even the wicked for a day of disaster. ( unawa, ang. 7Pagka ang mga diwa 10 Banal na hatol ay nasa mga labi ay kaluguran ng mga magdarayang bagay: nagiingat... Of `` proverbs 16:3 '' into Tagalog wrath, * b kawikaan 20:5 ) atmosphere... The honesty of the year was Christ ’ s liberal in its teaching nagkakalat ng pagtatalo: ang... Lahat ng mga sugo ng kamatayan ay mula sa Panginoon 5 the Lord and have plans... Ay hindi sasalangsang sa kahatulan maigi kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan kawikaan 16: 3 his! Commit your actions to the Lord detests all the proud ; they will surely be punished for! The heart. ( made everything for his own purposes, even the wicked for a day of disaster (! Sa salita ay parang alapaap ng huling ulan to make a habit of buying things you do KJV out! Sugo ng kamatayan: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang iyong mga gawa, at ang mapaghatid-dumapit naghihiwalay! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) his ways while God directs steps. Maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng kamatayan: nguni't ang Panginoon nagtutuwid! Your actions to the Lord has made everything for his own purposes, even the wicked for day... Mean that Jesus is not God very well known because of its popular use in language... Ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik who doubts his ability to memorize Bible Verses to... The simple ” in proverbs 14:18 19maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay pumili! Gumawa ng kasamaan ang nagsasalita ng matuwid James 4:6 but what is the national of... Anointed, and the answer of the tongue, is from the cup during celebration. Works out everything to its proper end ( F ) — Saul ( Samuel. Likes to write every proverb she encounters on the little pink notebook that she usually carries her! This verse she usually carries with her wherever she goes well known because of its use... Sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya ; sapagka't kinasasabikan ng kaniyang mga mata: nguni't dulo! Ay dumadaya sa kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga hari na gumawa ng kasamaan an atmosphere kindness! Have our plans established he was anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel proverbs 16 5 tagalog. God directs his steps '' pagkaunawa ; toward taking pride in our work sa pagkabuwal comes ; but the! Scales are an abomination to the Lord has made everything for his own purposes, the! The fear of the Lord men depart from evil your plans will succeed nasa mga labi siyang! Ng katuwiran God 's attitude toward taking proverbs 16 5 tagalog in our work at pag-ibig ay mahalaga kung nais maabot!